Strona główna | Dlaczego? | FAQ | Słowniczek | Wsparcie | Twórcy

Windows

Linux/Unix

Mac OS

Jabber

Poradnik Gadu-Gadu 2 Adium

1. Eksport listy kontaktów z Gadu-Gadu

Wpierw wyeksportuj swoją listę kontaktów z Gadu-Gadu* na serwer. Robisz to kilkając Gadu-Gadu -> Import/Eksport -> Eksport Listy Kontaktów a następnie Eksport do serwera Gadu-Gadu.

2. Aktywacja Gadu-Gadu

Wybierz Preferences (Preferencje) z menu Adium.

Menu Adium
Kliknij, aby powiększyć

W zakładce Accounts (Konta) dodaj konto Gadu-Gadu klikając na + na dole i wybierając je z listy.

Dodawanie konta Gadu-Gadu
Kliknij, aby powiększyć

W następnym oknie wpisz swoje hasło oraz numer Gadu-Gadu w odpowiednie pola.

Wypełnianie danych konta Gadu-Gadu
Kliknij, aby powiększyć

3. Końcowa konfiguracja

Możesz się połączyć z siecią Gadu-Gadu zaznaczając ☑ przy charakterystycznym słoneczku. Z chwilą, gdy Adium nawiąże połączenie, samo pobierze wcześniej wyeksportowaną listę kontaktów. Dzięku temu będziesz mógł(mogła) używać jednego z alternatywnych komunikatorów do komunikacji ze znajomymi wciąż korzystającymi z Gadu-Gadu. Następnym krokiem jest odwiedzenie strony domowej Adium, gdzie znajdziesz wiele dodatków upiększających oraz usprawniających działanie Twojego nowego komunikatora.

* ponieważ nie ma Gadu-Gadu na platformy uniksowe, możesz albo wyeksportować listę kontaktów używając oryginalnego klienta na Windowsie albo używając dostępnego klienta, np. Kadu