Strona główna | Dlaczego? | FAQ | Słowniczek | Wsparcie | Twórcy

Windows

Linux/Unix

Mac OS

Jabber

Cele kampanii

Celami kampanii są:

  • Poszerzenie wiedzy użytkowników na temat komunikatorów internetowych innych niż Gadu-Gadu;
  • Zachęcenie do korzystania z alternatywnych komunikatorów;
  • Pomoc w rozpoczęciu używania jednego z alternatywnych komunikatorów;
  • Uświadamianie użytkownika na podstawowe tematy związane z Jabberem;

Autorzy kampanii nie są w żaden sposób powiązani z autorami prezentowanych komunikatorów i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za promowanie ich dzieł.